جواب کار گروهی صفحه ۳۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شکفتن گل مانند دوره نوجوانی زیباست.

نویسنده : دوره ی نوجوانی مـی گذارد احساس مـی کند کـه بزرگ شده هست و حتما کار های … آری نوجــوانی زیباست، شکفتن گل ودوره نوجوانی را باهم مقایسه کنید بـه زیبایی مـاه، بـه لطافت گل، بـه طراوت بــاران. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب شکفتن گل ودوره نوجوانی را باهم مقایسه کنید مشاور خانواده معتقد هست تفاوت ها راه رسیدن بـه تفاهم هست به شرط آن کـه دیدگاهمان را اصلاح کنیم. شکفتن گل ودوره نوجوانی را باهم مقایسه کنید درستیـان درباره تفاوت.

نویسنده : شکفتن گل در بهار زیباست مانند دوره ای جوانی است در برابر زندگی. گل ها در فصل بهار شکفته می شوند و رشد می کنند ماهم در دوره نوجوانی عقل و فکرمان رشد می کند نو جوانی زیباست زیباست زیباست نو جوانیمان را با دل خوری و غصه خوردن کثیف نکنیم.

نویسنده : در دوره ی نوجوانی مانند غنچه ای که تازه باز شده است هستیم و استعداد و خلاقیت های فراوانی در انسان ایجاد می شود.

هانیه خضرلو : شکفتن گل ازدوره ی غنچه به گل بودن وارد میشود.

محمد دهقان : در زمان شکفتن گل تمام اعضای بدن گل رشد پیدا می کند و در دوره نوجوانی همین اتفاق رخ می دهد ، ولی در دوره نوجوانی شما دو گونه رشد در بدنتان اتفاق می افتد :۱) رشد عقلی ۲) رشد جسمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای همین دیدگاه شما بعد از دوره نوجوانی تعغییر می کند.

نویسنده : در زمان شکفتن گل تمام قسمت های گل شروع به رشد می کند و در دوره نوجوانی هم همین اتفاق می افتد فقط فرق گل با انسان این است که گل فقط رشد جسمی می کند ولی انسان هم رشد جسمی می کند و هم رشد عقلی برای همین باید مراقب خود در این دوره باشیم چون می تواند منجرب به اشتباه و دوره نوجوانئ خود را از دست می دهید.

تیبا : گل هنگام شکفتن و مادرهنگام نجوانی از لحاظ احساسی وعاطفی وفکری رشد میکنیم.

نویسنده : دوره ی نوجوانی مانند شکفتن گل در فصل بهار میباشد
گل هنگام شکفتن تمام اجرایش رشد میکند انسان نیز مانند گل در زمان نوجوانی جسم،فکر ،اخلاق مان رشد میکند.