شکلی که بیش از دو خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد چیست شکل و جزئیات چند ضلعی که بیش از دو خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد کدام می باشد این مطلب را در سایت خود مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شکلی که مرکز تقارن دارد ولی خط تقارن ندارد

شکلی که بیش از دو خط تقارن دارد کدام است

اری از دانش‌آموزان از من می‌پرسند که شکلی که بیش از دو خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد کدام میباشد. ما در اینترنت جستجو های بسیار زیادی را انجام دادیم ولی متاسفانه تاکنون موفق نشدیم چه شکلی که شما مد نظر دارید و شکلی که بیش از دو خط تقارن دارد ولی تاکنون نتوانسته که این شکل را برای شما عزیزان پیدا کنیم. ما این مطلب را برای دانش آموزان زدیم که در نظرات پایین سایت همفکری کنیم و شاید بتوانیم این شکل زیبا که بیش از دو خط تقارن دارد را برای شما پیدا کنیم. در نظرات پایین سایت اگر نظری راجع به این شکل دارید برای ما بفرستید.

جواب سوال شکلی که بیش از دو خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد

امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با جواب دادن به سوال شکلی که بیش از دو خط تقارن دارد ولی نقطه تقارن ندارد هستیم و پس از اینکه نظرات بسیاری زیر این پست داده شد توانستیم یکی از اعضا که جواب این پست را برای ما ارسال کردند و از او تشکر می کنیم جواب این سوال مثلث متوازی الاضلاع می باشد که بیش از یک خط تقارن دارد ولی نقطه تقارن ندارد امیدواریم که این پست به درد شما بخورد. با تشکر از کسی که جواب این سوال را برای ما فرستاد میدیا جان.

مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن دارد با رسم مثلث وچرخش ۱۸۰ درجای آن متوجه میشویم که مرکز تقارن دارد فقط ۵ ضلعی منتظم مرکز تقارن ندارد وبیشاز دو محور تقارن دارد.