جواب تدبر صفحه ۳۴ کتاب دین و زندگی پایه دهم شیطان از چه راه هایی انسان را فریب می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کینه و دشمنی میان مردم 2) زیبا ولذت بخش نشان دادن گناه 3) سرگرم کردن به ارزو های سراب گونه دنیا و غافل کردن از خدا و یاد او.