جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۵۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است کارشناسان از سایت نکس لود دریافت کنید.

شیوع سرطان در منطقه ای زیاد شده است.کارشناسان علت آن را وجود نوعی ماده آلاینده در خاک زمین های کشاورزی و مراتع آن منطقه می دانند.چگونه این ماده که در خاک است، عامل سرطان در مردم آن منطقه شده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آب و مواد معدنی از خاک وارد گیاه می شود و از گیاه با واسطه یا بی واسطه وارد بدن ما می شود. بنابراین برخی مواد آلاینده و فلزات سنگین می تواند در ما ایجاد بیماری کند.