انشا صفحه ۱۱ کتاب نگارش پنجم دبستان ابتدایی درباره درمورد صدای آبشار از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا صدای آبشار کتاب نگارش پنجم

انشا درباره صدای آبشار کلاس پنجم

کنار رودخانه ای نشسته بودم به زلالی آب خیره شده بودم صدای دلنشین آبشار از دور شنیده می‌شد آرامش عجیبی را احساس می کردم احساس سبکی خنکی و گاهی کمی ترس از عظمت خلقت خدا به این فکر می کردم که این صدای دلنواز گاهی می تواند وحشتناک باشد برای کسی که در حال شنا در رودخانه است و یا این صدای گوشنواز می تواند حس پاکی و صافی و زلالی به انسان دهد ولی هر چه بود خبر از عجایب خلقت خدا بود و من بسیار از این حس خوب لذت بردم.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

نویسنده : و از خدای مهربان تشکر میکنم که این صدای دلنواز را آفریده است که ما از طبیعت لذّت ببریم و ما باید از خدا همیشه سپاس گذار باشیم.

نویسنده : خدای مهربان ازسپاس گزارم از نعمت های زیبا و دلنوازت.

پریسا عبدالله پور : صدای آبشار مانند موسیقی است همان طور که می گویند موسیقی غذای روح و روان است هنگامی که صدای آبشار را می شنوم احساس میکنم که در بهشت هستم.

زینب اطلسی : آبشار یکی از خلقت خداست وما باید از آن مراقبت کنیم.