جواب صفحه ۱۰۸ کتاب فارسی ششم دبستان درک مطلب منظور از جمله هر که از شما به زاد بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

هر که از شما به زاد بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است که جواب جمله بالا که در صفحه ۱۰۸ کتاب فارسی ششم ابتدایی برای شما عزیزان سوال مطرح شده و درک مطلب از آن سوال پرسیده است را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد اگر شما عزیزان جواب این بخش میتوانید در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

نویسنده : هر که سن بیشتری از تو دارد را باید بزرگتر از خود بدانی زیرا در حقیقت او از تو بزرگتر است.

ناشناس :‌💜به نظرمن هرکه سن بیشتری 💜💜ازتوداردرابایدبزرگترازخودبدانی زیرادرحقیقت💜💜اوازتوبزرگتراست.

نویسنده :‌هرکس که ازشما بزرگتر بود منظور از بزرگی سن است باید به او احترام بگذاری و حرمت اورا زیر پا نگذا ی زیرا او بزرگتر از تو است واحترامش واجب است.

نویسنده : هرکه از شما سن بیشتر دارد بزرگ تر است پس باید به آن اهمیت بدهیم زیرا در حقیقت از شما بزرگ تر است.