جواب تحقیق صفحه ۱۱۲ کتاب علوم تجربی هشتم اطلاعات جمع آوری کنید چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ دگر گونی استحکام بیشتری دارد .دما وفشاری که سنگ دگرگونی در داخل زمین می بیند باعث استحکام آن می شود.

نویسنده : سنگ های دگرگونی زیرا درسنگ های دگرگونی گرما وفشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه شده و تراکم آنها را افزایش می دهد همچنین واکنش های دگرگون کننده کانی های ناپایدار را با کانی های پایدارتر عوض می کنند وتبلور مجدد پیوند میان دانه های رسوبی وسیمان بین آنها را مستحکم تر میکند.

نویسنده :‌در سنگ های دگرگونی، گرما و فشار باعث از بین رفتن فضای بین دانه ها شده و تراکم آنها را افزایش می‌دهد. همچنین واکنش های دگرگون کننده، کانی های ناپایدار را با کانی های پایدار تر عوض می‌کنند و تبلور مجدد، پیوند میان دانه های رسوبی و سیمان بین آنها را مستحکم تر می‌کند.