جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا امیرکبیر چند کارخانه تاسیس کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امیرکبیر آرزو داشت ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل شود و به بیگانگان محتاج نباشند. از این رو برای پیشرفت صنعت چند کارخانه تاسیس کرد.

نویسنده :‌امیر کبیر که میدید ایران کم کم دارد بیش از حد به کشور های دیگر وابسته میشود تصمیم گرفت برای پیشرفت ایران چند کارخانه تاسیس کند..

نویسنده :‌امیر کبیر که میدیدایران کم کم دارد بیش از حد به کشور های دیگر وابسته می شود تصمیم گرفت برای پیشرفت ایران چند کارخانه تاسیس کند.