جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان به تقویم مراجعه و روز ملی شدن صنعت نفت را در آن پیدا کنید چرا این روز تعطیل رسمی است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است، در چنین روزی در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه کند. قبل از آن دولت انگلستان پا به دست گرفتن استخراج نفت در ایران سرمایه ملی ما را غارت کردند.

آرمیتا : روز ۲۹ اسفند روز نمادین در مبارزه ی مردم ایران علیه بیگانگان مخصوصا انگلیسی ها است.

سما : روز ۲۹ اسفند روزی است که ما باید به یاد داشته باشیم که اگر کسانی چون دکتر محمد مصدق و……نبودند حالا کشور ما در دستان استعمار گران بود و ما نمی توانستیم آزادانه زندگی کنیم.سما ق.