جواب و پاسخ صفحه ۱۱۵ کتاب تفکر وسبک زندگی هشتم فعالیت در منزل باورها یا عقیده ها اندیشه هایی است که ما به درستی آنها اعتقاد داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت درمنزل صفحه ۱۱۵ تفکر هشتم

باورهای به درستی آنها اعتقاد داریم دوماد از باورهای خود را بنویسید و توضیح دهید چگونه به هر یک از آنها اعتقاد پیدا کردید من باور دارم که جای خالی و این باور بر اثر جای خالی ایجاد شده است. به نظر من جای خالی این نظر بر اثر جای خالی به وجود آمده است. رسانه های جمعی مانند رادیو تلویزیون روزنامه ها اینترنت در شکل گیری باورها و عقاید ما تاثیر دارند مثال هایی از تاثیرات مثبت و منفی این رسانه ها را در زندگی مردم بنویسید جواب به این بخش را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد و اگر شما این بخش نوشته ای برای ما ارسال کنید تا باعث می‌شود ما در این مطلب قرار بدهیم.

جواب بچه ها در پایین صفحه

آرین : هر کسی به شیوه ای استعداد دارد و این از تجربیات خودم به دست آمده.

محمد صالحی : رسانه های جمعی می توان در زندگی انسان تاثیر گذاشت ما می توانیم ازآن استفاده ی درست کنیم ویا استفاده ی نادرست ومی توان در شکل گیری و باورهای انسان تاثیر گذاشت.

مهدیه درویشی : من باور دارم که خدا وجود دارد و این باور بر اثر معجزاتی که از سوی او دیدم فرستادگان او و کتاب او ایجاد شده است.

بهار : من باور دارم هرکسی جوانب اخلاقی خودشو داره و به نظر منمقایسه افراد با یکدیگر اشتباهی بزرگ است..

محیا :‌من باور دارم که بعد از چندین شکست موفقیتی وجود دارد و این باور بر اثر تجربه ی دیگران و خودم ایجاد شده است.

پانیذ نجفی :
من باور دارم که زیبایی ظاهری اهمیت ندارد زیرا گاهی افرادی که زیبایی ظاهری چندانی ندارند دارای شخصیتی قوی و قلب بزرگی هستند.