جواب فکر کنید صفحه ۱۱۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم شکل زیر مربوط به دو کوه است مقدار فرسایش آنها را با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود و در اثر آب وباد تغییرات زیادی کرده است.

رها ثروتیان :‌کوه پیر به طور مداوم در حال فرسایش و کم ار تفاع شدن است وخاک بیشتری دارد
ولی کوه جوان ارتفاع بلند تر وفرسایش کمتر و سنگ های صخره ای و نوک تیز دارد
کوه پیر دره های وسیع وکوه جوان دره های تنگ وعمیق.