صفحه ۱۴ کتاب نگارش فارسی ششم با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید صفحه 11 کتاب نگارش فارسی ششم

زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید

با سلام خدمت شما ششمی ها و دبستانی ها و ابتدایی ها که دنبال جواب این سوال هستید که با عنوان با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید هستید جواب ما به این سوال اینگونه خواهد بود که دو نقطه محل ما زیباست پر از گل و درخت هاست با ماشین های فراوان مثل پراید شاسی بلند وانت پیکان و غیره ماشین ما ۲۰۶ است هوای ارومیه با ماشین های زیاد هوا آلوده است.

انشا در مورد محل زندگی خود

مقدمه : بنام خداوندی که اسانها را مانند دندانه های شانه مساوی آ فرید و تنها ملا ک برتری را تقوا قرار داد نه مال و ثروت ونه مکان زندگی .

بدنه : ما در محله ای نسبتا قدیمی زندگی میکنیم با کوچه های قدیمی و خانه هایی که بعضی هم تازه ساز هستند وبعضیها قدیمی ،عرض کوچه ما چهار متر است به طوری که اگر دو تا ماشین پراید از روبرو بیایند نمیتوانند بدون برخورد از کنار هم عبور کنند . در وسط کوچه ما یک جوی آب روان قرار دارد که از هر خانه یک لوله باریک برای دفع فاضل آب اززیر آسفالت رد شده است . خانه ما وخانه های همجوار یک پله از سطح کوچه بالاتر است وهمین باعث شده است عصرها زنها ی همسایه بیایند بیرون وروی آن بنشینندو با هم درد دل کنند و گاهی اوقات سبزی هم پاک کنند.با اینکه محله ما پایین شهر است ولی من فکر میکنم از بالا شهریها پول دارتریم چون هر کدام از همسایه ها 3یا 5تا بچه دارند در حالی که پولدارها یا بچه ندارند یا تنها یک بچه دارند.شاید دلیل آن این باشد که پایین شهریها به رشد جمعیت کشور علاقه بیشتری دارند ویا میخواهند که نوه های آنها وقتی به دنیا می ایند دایی و خاله وعمه وعمو داشته باشند . به هر حال من کوچه های تنگ وباریک و شلوغ خودمان را به کوچه های بالای شهر که شبیه خیابان است وهمیشه هم خلوت است ترجیح میدهم .
در محله ما همسایه ها قدیمی هستند وهمه هم همدیگر را میشناسند و در شادی و غم کنار هم هستند و در عزا و عروسی به داد هم میرند و کارها را مانند اعضای خانواده تقسیم میکنند . در محله ما عشق و صفا ودوستی حرف اول را میزند واز چشم وهم چشمی ها وغیبت وحسادت خبری نیست .

نتیجه : آری من محل زندگیم را با تو جه به تمام کمیت ها و کاستیهایی که دارد دوست دارم امیدوارم روزی گذر شما به محله ما بیافتدوشما هم محبت وعشق و دوستی را در آنجا تجربه کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : من در روستای اروق زندگی میکنم اسم کوچه ی ما شهید ازادی است با کوچه ه که .

فاطمه : هر کس محل زندگی ای دارد.محل زندگی من اسلامشهر در کوچه ای پهن اما کوچک است که در روبه روی کوچه ی ما میدانی وجود دارد که در آن درخت هایی زیبا و بلند قامت که بر رویشان پرنده مینشینند و صدای زمزمه یشان را با خد را میشنوی.حتی صبح ها که به مدرسه میروی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را میبینی که ورزش یا نرمش میکنند .من محل زندگی خود را دوست دارم🙂..
منتظر شما هستیم …