جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه و کلاس هشتم از سایت نکس لود دریافت کنید.

صفحه ۱۲۱ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم

وقایع فیلم به ترتیب بیان کنید دریافت شما از فیلم چیست؟

در برخورد با مشکل توقف گاری عملکرد پدر و پسر را مقایسه کنید.

به نظر شما دلیل اصرار پدر به روش قبلی چیست؟ برای راه‌حل پدر چه عنوانی انتخاب می‌کنید؟ چرا؟

برای راه‌حل پسر چه عنوانی پیشنهاد میکنید؟ چرا؟

در برخورد با هر مسئله‌ای به دو صورت میتوان عمل کرد استفاده از راه حل های قبلی و پیدا کردن راه حل های جدید : مزایا و معایب پیروی از هر یک از این دو صورت حل مسئله چیست؟

چرا انسان ها به دنبال راه های نو برای انجام کارها هستند آیا روش های موجود خوب نیستند؟

چه موقع یک نوآوری مطلوب به شمار می آید؟ با مثال توضیح دهید.

چه موقع پیروی از سنت ها و آداب گذشتگان مطلوب به شمار می آید؟ با مثال توضیح دهید.

نویسنده : انسان همیشه می خواهد نوآوری در زندگی اش داشته باشد و به دنبال راه حلی برای این کار است به نظر من فرق انسان و حیوان همین است.

نویسنده :‌عملکرد پسر بچه خوب بود اگر پدرش نيز حمايت و بهش کمک ميکرد اما پدرش فکر ميکرد که بايد با روش هاي قديمي عمل کنن به ولي در واقع اين طور نيست گاهي انجام ايده و کار هاي جديد مي تونه يک کار رو خيلي اسون تر پيش ببره.

شادی : چرا انسان به دنبال راه های نو برای انجام کار ها هستند؟ انسان هاهمیشه به دنبال راه های کم هزینه و پر منفعت هستند اینکه فعالیتی درکمترین زمان وبا بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام برسند.

ارین حیدری : دلیل اصرار پدر بر ادامه کار به روش قبلی تجربه ای بود که از گذشتگان خود گرفته بود.