جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا رزمندگان اسلام مردان خدا بودند، به دعا و راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای آزادی خرمشهر سخت می جنگیدند از این رو به یاری خدا توانستند ارتش عراق را شکست دهند و خرمشهر را از چنگال دشمن آزاد کنند.

نیایش کریمی : زیرا دشمنان تمام قوای خود را با بیشترین ابزار جنگی به میدان آورده بودند در حالیکه سپاه ایران این همه ابزار جنگی و سپاه قوی نداشت امام فرمود این نیروی الهی بود که به ما کمک کرد.

حدیثه جلیلی : زیرا دشمنان برای جنگ بابت ین ابزار جنگی و نیرو هایشان وارد میدان جنگ شدند در حالی که سپاه ایران چیز زیادی برای جنگ نداشت و امام خمینی گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد..

شیدا قلی زاد :
زیرامام خیلی خدارودوست داشت وبرای اقیداش دلایلی داشت بخاطر همین گفت:خرمشهرراخداآزادکرد.