معنی مفهوم صفحه ۱۹ کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی دبستان ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت را در یک بند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

جواب پاسخ ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت

انسان باید برای رسیدن به اهدافش تلاش کند. نشستن و امید بستن به رحمت خدا بدون تلاش و کوشش پسندیده نیست. اگر انسان برای هدفش تلاش کند و در عین حال به لطف خدا امید داشته باشد می تواند یقین کند که خداوند او را یاری خواهد کرد و وسایل و ابزار مورد نیازش را فراهم می کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

دیانا : انسان برای رسیدن به خواسته هایش و اهدافش باید تلاش و کوشش کند وبه رحمت خدا نیز امیدوار باشد و باید بدانید بدون تلاش و زحمت نمی توان به رحمت الهی امید داشت .

زهرا حجتی نسب : مابرای رسیدن به خواسته ها باید تلاش کنیم و خدا به ما کمک می کند ومواد وسایل های که ما می خواهیم به ما میدهد .

پریچهر : در کنجی نشسته و به اهداف بلندبالایی که در ذهن دارم فکر
میکنم.آه که چقدر خوشایند است لمس موفقیت ها توسط دستانم.
اما به خود که مینگرم ، در آغوش پتویی سبز رنگ روی تختی قرمز خوابیده و به سقف تازه رنگ خورده سفید اتاق خیره ام.
پس از بازدم نفسی عمیق ، پتو را کنار میزنم ، کف پاهام را با زمین قلقلک میدهم و لبخندی بر لب نقاشی میکنم و ضرب المثل ورد زبان مادرم را زمزه میکنم : از تو حرکت ، از خدا برکت.