جواب سوال صفحه ۳۶ کتاب نگارش چهارم ابتدایی تصاویر زیر را با یکدیگر مقایسه کنید و پس از بیان شباهت ها و تفاوت و نتیجه را در یک بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

مقایسه تصاویر صفحه ۳۶ کتاب نگارش چهارم ابتدایی

شباهت ها: 1) از رده ی پرندگان هستند.
2) از خانواده ی طوطیان هستند.
3) از نظر شکل ظاهری نوک آنها سیاه – بالهایشان آبی و پرهای بدنشان به رنگ های زرد، قرمز و آبی می باشند.
تفاوت ها: طوطی موجود در تصویر سمت راست آزادانه در فضا در حال پرواز است امّا طوطی موجود در تصویر سمت چپ گرفتار قفس است و با حالی افسرده و غمگین در حال استراحت سات.
جمع بندی: از این تصاویر نتیجه می گیریم که آزادی بزرگترین نعمت است که در پرتو آن انسان در تمامی ابعاد زندگی پیشرفت و شکوفایی پیدا می کند و به تعالی می رسد.