صفحه ۴۰ کتاب نگارش فارسی ششم درباره مفهوم ضرب المثل با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز یک بند بنویسید پایه و کلاس ششم دبستان ابتدایی از سایت نکس لود دریافت کنید.

مفهوم ضرب المثل با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز

با دوستان همدلی کن و بر دشمنان دوری کن با دوستان خویش حتی اگر باتو اختلاف نظر دارند سازگاری کن اما با دشمنان مدارا نکن چون همیشه در پی صدمه زدن به تو هستند ما این متنو از یکی از کتابهای دانش‌آموزان پیدا کردیم و اگر شما عزیزان متن دیگری دارید در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید تا با اسم شما در همین مطلب قرار بگیرد.

نویسنده : با دوستانت خوب رفتار کن که دوست خوب به آسانی پیدا نمی شود ولی دشمن، یک آدم می تواند با همه دشمن باشد ولی نمی تواند با همه دوستی کند این ضرب المثل(با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز) یک نمونه ی بهتر برای دوستی و دشمنی است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ابوالفضل درویشی : با دوستان خویش خوب باش حتی با تو خوب نباشند ولی با دشمنان نباش چون یک روزی از آنان ضربه میخوری.

هیلدا : یعنی اگر دوستی داری که با تو اختلاف نظر دارد با او مدارا کن ولی با دشمنانت هرگز مدارا نکن زیرا آنان در پی صدمه و آسیب زدن به تو هستند .

نویسنده : یعنی با دوستان و آشنایان مهربان باش و با آنها دوست باش از دشمنان بد مانند دشمن های کشورمان دشمن باش و از آنها دوری کن، این ضرب المثل کمی مانند تولی و تبری میباشد.

رها : با دوستان خودتت خوب باش حتى اگر با تو اختلاف نظر دارند ولى با دشمنانت خوب نباش چون ممکن است به تو صدمه بزند.

آترین : یعنی با دوستان خود خوب و مهربان باش و به آنان نیکی کن و از دشمنان خوبی دوری کن تا از آنان نباشی زیرا روزی آز آنان آسیب میبینی این ضرب المثل مانند سخن امام علی علیه السلام است.