صفحه ۵۲ کتاب نگارش ششم با استفاده از واژه های عشق زندگی حماسه صداقت سنگر سرنوشت ساز یک بند درباره شهید بنویسید از علائم نگارشی مناسب هم استفاده کنید سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

یک بند درباره شهید با واژه های عشق زندگی

شهید مثل صداقت است که حماسه زندگی را بر دوش دارد شهید سرنوشت ساز است و پشت سنگر به شهادت رسیدند و عشق به میهن او را شهید کرد این متن توسط یکی از دانش‌آموزان فرستاده شده است ولی اگر شما مطرح دیگری دارید در نظرات ۵۰۰ برای ما بفرستید تا در این مطلب قرار داده ایم و با اسم شما منتشر کنیم.

شهید، آن سنگر ساز بدون سنگر با عشق و صداقت خویش درس زندگی و چگونه زیستن را در مکتب حسین (ع) و در جنگ سرنوشت ساز حق علیه باطل به نمایش گذاشت.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهید مانند گل لاله است که رنگ خون ان زیبا و ان را مانند گل نشان میدهد.

کوثر سعادتیان : شهید مانند صداقت است که حماسه ی زندگی را بردوش دارد شهید سر نوشت ساز است و پشت سنگر به شهادت رسید و عشق به میهن آنها را میکشد .

نویسنده : شهید دریا قلی برای عشق به میهن کار سرنوشت سازی را انجام داد و پشت سنگر به شهادت رسید.

نویسنده : شهیدها همی آنها برای عشق فراوان به وطن خود جان خود را فدا کرده اند. شهید حماسه ای برای صداقت است. شهید سنگری سرنوشت ساز است. که جان عزیزیشان را برای زندگی کردن ما فدا کردند.

نویسنده : شهید مانند یک عشق است شهید چراغ زندگی ما است شهید برای نجات دادن جان ما پشت سنگرها میایستاد و با دشمن جنگ پر هیاهویی آغز میکند امیدوارم روح تمام شهیدان زنده و گرامی باد.

نویسنده : شهید زندگی خود را در راه عشق به وطن فدا کرده است شهید نمی آشنا برای صداقت،درستکاری،فداکاری و بخشندگی است او جان خودرا پشت همین سنگر ها فدا کرده است اگر درآن موقعیت سرنوشت ساز آن انسان فداکار نبود الان معلوم نبود که وطن ما دست چه کسانی می افتاد.

نویسنده : شهید مانند سنگری پر از عشق است . شهید با حماسه های خود به زندگی سرنوشت ساز خود فکر می کند. شهید کوهی از صداقت است که جانش را برای میهن فدا می کند.

نویسنده : شهادت پایان نیست بلکه آغاز است آغاز یک زندگی دیگر که خیلی فراتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم شهید ها منتظر مرگ نمی مانند بلکه خود به پیشواز مرگ می روند.

کیمیا شفیع حصار : شهید حماسه ای بزرگ و سرنوشت ساز در زندگی ما است که با عشق پر صداقت خود پشت سنگر برای آزادی وطن و هم وطنش تلاش می کند و در آخر صادقانه و بی عذر و بهونه شهید می شود و در آخر قهرمان زندگی ما به حساب می آید.

نویسنده : یکی از آثار جاودانگی ایران که در اثر تحقیق و جمع آوری زیاد و تاثیرگذار به نام لغتنامه است و یادگار دهخدا و اندیشمندان است.

نویسنده : شهید،مثل صداقت است که حماسه ی زندگی را بر دوش دارد.
شهید، سرنوشت ساز است و پشت سنگر عشق به شهادت میرسدوعشق به میهن او را میکشد.شهید حماسه ای برای صداقت است.شهدا به خاطر عشق به میهن جان خود را فدا می کنند.

آیسل رضایی : شهید برای عشق فراوان به وطن خود،جان خود را فدا کرده است. شهید حماسه ای برای صداقت است. شهید سنگری سرنوشت ساز است که جان عزیزانش را برای زندگی کردن ما فدا می کند.

نویسنده : شهید حماسه ای بزرگ و سرنوشت ساز در زندگی ما است،که با عشق پر صداقت خود پشت سنگر برای ازادی وطن و هم وطن تلاش می کند و در اخر صادقانه وبی عذر و بهونه شهید می شوند.

نویسنده : در زندگی شهدا، به راحتی می توان معنای عشق و حماسه را تماشا کرد. کسانی که در لحظه های نبرد با صداقت و ایمان جان خود را فدا کردند تا میهن عزیزمان زنده بماند . چه نیرویی می توانست آنها را از خانه و خانواده جدا کند و به سنگر جبهه و جنگ برساند.

ناشناس : شهید سورانی باعشقی وطن داشت زندگی خودرا درحماسه ای بزرگ در پدریاقلدرحماسهشت سنگر فداکرد وصادقانه کار سرنوشت سازی را برای کشورش انجام داد.

نویسنده : شهید مانند پدر یا برادرمان است که برایمان جان خویش را فدا می کند.

ناشناس : شهید دریاقلی در راه عشق و زندگی و حماسه و صداقت و سرنوشت ساز پشت سنگر جان باخت.

نویسنده : شهید کسی است که با عشق وصداقت خویش درس زندگی به ما یاد.

ناشناس : در زندگی شهدا به راحتی می توان معنایی عشق و حماسه را تماشا کرد.
کسانی که در لحظه های سرنوشت ساز با صداقت و ایمان جان خود را فدا کردند تا میهن عزیزمان زنده بماند.چه نیرویی بجز عشق می توانست آنها را به سنگر و جبهه برساند؟…

آرام : اگر عشق شهید به وظنش نبود ،هرگز حماسه ای به وجود نمی امد ! اگر شهید وابسته به زندگی بود و پشت سنگر دلاورانه نمیجنگید معلوم نبود ما در چه شرایطی زندگی می کردیم!شهدای زیادی با کارهای خود سرنوشت ساز خود و با صداقت و استقامت ، ۸سال جلوی دشمن ایستادند.

مهدثه امامی : شهید زندگی اش را با عشق ادامه می‌دهد.