جواب تدبر کنیم صفحه ۴۹ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم به نظر شما چرا به شرکت در نماز جمعه این قدر سفارش شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. حفظ وحدت جامعه 2. افزایش بصیرت مردم در زمینه های سیاسی 3. انجام فریضه ی الهی 4. توجه بیشتر به عبادت خدا و نماز.