جواب فعالیت 2 بحث کلاسی صفحه ۸۰ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم فعالیت به نظر شما چرا برخی افراد ناآگاه به سمت اعتیاد کشیده شده اند بحث کلاسی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مریم مسافری : برای فرار از مشکلات-مهارت نه گفتن را نمی دانند- تحت تاثیر قرار می گیرند- خودنمایی-کنجکاوی-کمبود عاطفه-برای اینکه نشان دهند دیگر بچه نیستند.