صفحه ۹۷ نگارش فارسی ششم درس شانزدهم در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب متن زیر را در یک بند ادامه دهید و عنوانی برای نوشته خود انتخاب کنید آداب مطالعه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

متن در اتاق نشسته بودم و به کتابخانه نگاه میکردم را در یک بند تکمیل کنید

با سلام خدمت دوستان عزیز ما در حال تکمیل کردن سوال بخش اول صفحه ۸۸ کتاب نگارش پایه و کلاس ششم ابتدایی دبستان هستیم و جواب اینگونه است که موضوع دایرة‌المعارف می باشد و متن اینگونه است که در اتاق نشسته بودم و به کتابهای کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب عارف افتاد که می‌خواستم آن را بگیرم و به سراغ پدرم رفتم و از او پول گرفتم و گفتم بابا پول بده گفت چند تومان می خوای گفتم ۵ هزار تومان رفتم و گفتم شما نیز اگر متن دیگری دارید در نظرات پایین برای ما بفرستید تا با اسم شما منتشر شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

شقایق » ابو علی سینا افتاد که او مردی دانشمند است که بسیار چیزهارا درست کرده است که مادرم آمد ونشد بقیه آن رابخوانم در آن زمان فکر کردم که یک چیزی از داخل کتابم بیرون آمد و من ترسیدم.

مائده » در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب شازده کوچولو خورد. با اینکه این کتاب را بارها و بارها خوانده بودم اما باز هم وسوسه میشدم که آن را بخوانم ! دل را به دریا زدم و دوباره برش داشتم. و جملات خوب را تکرار کردم که روباه میگفت : جز با چشم دل نمی توان خوب دید . آنچه اصل است از دیده پنهان است. یا یک نفر به تنهایی هیچ چیز نمی داند. این ها جملاتی است که هر روز هم تکرار شود کم است.

ناشناس » ریاضی سال پنجم خورد چقدر دلم برای ریاضی سال پیشم تنگ شده بود برای همین وسوسه شدم و دوباره آن را برداشتم و به سوالاتش نگاه میکرد و میگفتم یادش بخیر.

نویسنده » لغتنامه دهخدا افتاد رفتم وآن را برداشتم وبا خود به خانه بردم و آن را خواندم . بعد از چند هفته که کتاب لغتنامه دهخدا را کامل خواندم آن را به کتابخانه برگرداندم.

نویسنده » دراتاق نشسته بود وبه کتابهای کتابخانه نگاه می کردم ناگهان چشمم به کتاب خواهران تاریک افتاد احساس می کردم که ترسناک است اما اونجوری که تصور می کردم نبود بارها وبارها این کتابراخوانده بودم چنان کتاب زیبایی هم نبود اما احساس کردم که کتاب خیلی عجیب بود در اتاق را باز کردم چشمم صندوق افتاد رفتم ان را باز کنم که به رویا ها پریدم.

نویسنده » در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب قران سال پنجم خورد.چقدر دلم برای قران سال پیشم تنگ شده بود برای همین وسوسه شدم و دوباره ان را برداشتم و در گوشه ای نشستم و شروع کردم به خواندن سوره ای .سوره ای که مرا تا اوج اسمان برد!!!.

نازنین » در اتاق نشسته بودم و کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب شاهنامه افتاد او کتاب بزرگ بود من وسوسه شدم که شاهنامه را بخوانم ولی همین که ده صفحه اولش را خواندم خسته شدم و او را به مادرم دادم تا ادامه شاهنامه را برای من بخواند وقتی مادرم برایم می خواند اصلا خسته نشدم و با شور و شوق فراوان به داستان آن کتاب گوش دادم.

نازی » در اتاق نشسته بودم وبه کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب لغتنامه ی دهخداافتاد لعتنامه ی دهخدا مفصل ترین کتاب لغت ومهم دارم و اساسی ترین اثر دهخدااست دهخدا برای نوشتن این لغتنامه نزدیک به چهل سال کوشش کرد ودر این مدت حدود صد نفرباوی همکاری کردند دهخدا برای نوشتن این لغتنامه شب و روز به مطالعه و جمع آوری اطلاعات مشغول بود. آرزوی من یک بار خواندن لغتنامه ی دهخدا بود تا با زندگی شخصی که برای ایران و زبان فارسی به غیر از فردوسی زحمت ها کشیده بود ،آشنا شوم و از ایشان برای خدمت به وطنم سرمشق بگیرم دوستان امیدوارم متنم کمکتون بکنه.

نویسنده » در اتاق نشته بودم وبه کتاب های کتابخانه نگاه میکردم ناگهان چشمم به کتاب مناجات علی افتاد و ده دقیقه ای به خواندن پرداختم نا.هان زمان ازدستم پرید وزمان مدرسه ام دیر شد وسرویسم رفت وبه مادرم نگفتم وآن روز خودم پیاده رفتم وآنروز خیلی کیف داد چون من پیاده رفتم.

نویسنده » در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می کردم. ناگهان چشمم به کتاب راز های زندگی بر خورد دلم می خواست آن کتاب را بخوانم اما یک چیز جلویم را میگرفت ، اما با تمام قدرت بلند شدم و رفتم به طرف کتاب رفتم کتاب راز های زندگی صفحه ی اول یک جای کلیدی بود واقعی بود! دستم را در جای کلیدی وارد کردم دوستم را چرخاندن !😮 چیزی دستم را کشید و من در جا کلیدی فرو رفتم و آنجا سالیان سال ماندم.

متین محمدی » کلیه ودمنه افتاد.من حیوانات رودوست دارم وباخواندن کتاب کلیه ودمنه بازندگی حیوانات بیشترآشنامی شوم.دوستانم مرا صدا کردند و گفتند با ما بازی کن ولی من مشغول کتاب خواندن شدم ناتمامش کردم بعد سراغ بازی رفتم.

نویسنده » فارسی پنجم افتاد ان رابازکردم و اتمام درس های این کتاب راخواندم ودربین انها می گفتم یادش بخیر بعدکه تمام شد یک ،دو اشک از چشمانم جاری شد وبعدیک صلوات برحضرت محمد فرستادم وکتاب را بستم.