ساده سازی صفحه ۹۴ و ۹۵ کتاب نگارش پنجم دبستان با توجه به آموخته های درس داستان شعر کار و تلاش را به نثر ساده بنویسید نمایش از سایت نکس لود دریافت کنید.

ساده سازی داستان شعر کار و تلاش نگارش پنجم

ساده سازی داستان شعر کار و تلاش نگارش پنجم

با سلام خدمت همه دوستان عزیز من در این مطلب برای شما عزیزان با توجه به آموخته های درس داستان شعر کار و تلاش را به نثر ساده بنویسید را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد این سوال در صفحه 94 و 95 کتاب نگارش فارسی پنجم دبستان و ابتدایی آمده است و اگر شما عزیزان این بخش را نوشته برای مادر نظرات پایین است بفرستید تا ما این مطلب را با کمک شما عزیزان تکمیل کنیم.

خلاصه نویسی و ساده سازی شعر کار و تلاش پنجم

سلیمان در راه، مورچه ای را دید که با زحمت پای ملخی را تکان می داد و از سنگینی آن در سختی بود و باد، او را چون پر کاه تکان میداد . چنان سعی و تلاش می کرد که متوجه کسی نبود. سلیمان با عصبانیت به او گفت: ای فقیر نادان، از ملک سلیمان خبر نداری؟ از این پس به قصر پادشاهی بیا و هر چه می خواهی از سفره ها بخور. چرا باید تمام عمر خود را به سختی زحمت بکشی و بارهای سنگین ببری؟ اینجا راه است و مردم از آن عبور می کنند، مبادا در زیر پای آن ها کشته شوی. این بار سنگین را بیهوده نکش و برای جسم خود این قدر، جانت را آزار نده. مورچه گفت: با مورچه ها از غذا صحبت نکن زیرا آن ها قناعت را از غذا بیشتر دوست دارند. ما به هیچ کس نیاز نداریم، چون که خودمان هم توشه و هم انبار داریم. من به راحتی پس از این رنج امید دارم و این پای ملخ را با گنج های بسیار اگر دوست داری برای همیشه، موفق باشی، از مورچه رسم بردباری را بیاموز. راهی را که مانعت است را نرو و کاری را که انسان های باهوش به تو می خندند را نکن. عاقل باش و تدبیر داشته باش و کار امروز را به فردا نینداز. تا جوان هستی، تلاش کن که مایه سرافرازی در پیری است.

نویسنده: انسان عاقل در همه کار اندیشه می کند وبیناست وکار امروز خود را به فردا نمی اندازد . تا زمانی که نیروی جوانی را داربد ،باید تلاش کنید تادر دوران پیری بتوانید از آن بهره ببرید ..

نویسنده : چون غنچه خودش بسته است میگوید که خنده با لب بسته امکان پذیر است و یکجایی بشینی وکوششی برای زندگی نداشته باشی
ولی گل چون خودش شکفته شده اعتقاد دارد که زندگی در جریان است و راز هایی دارد که باید برای رسیدن به ان تلاش کرد.

نویسنده : مااز این درس نتیجه میگیریم که برای هر کاری بایدسعی و کوشش کنیم مثلاً مامیخواهیم معلم ، دکتر یامهندس بشیم باید درس بخونیم و تلاش کنیم تا آینده در کارمان موفق باشیم.

زهرا عظیمی : انسان اگر خودش نیروی دانش وکار را در خودش داشته باشد می تواند بسیار موفق باشد و به هر چیز خاصی ایمان داشته باشد.

نویسنده :‌انسان اگر توانایی کاری رو دارد و میتواند آن کار رو انجام دهدنیازی نیست که از دیگران کمک بگیرد
شاید کارش سخت باشد ولی باید همیشه اینو به یاد داشته باشیم که هر کاری سختی خودش را دارد
🔶️🔹️مفهوم (کاروتلاش)🔷️🔸️ 🔴امید وارم اد ز مفهوم درس خوشتان آمده باشد.

نویسنده :‌انسان اگر خودش توانایی کاری رو دارد و می تواند ان کار رو انجام دهد نیازی نیست که از دیگرا ن کمک بخوا هد.

راشا احمدی : اگر چیزی مانعه کارت است به آنجا نرو چون، اگر که بروی انسان های عالق و باهوش به تو می خندند..

مهتا پاشاپور : سلام.من نظرم اینه که حق با نور بوده.چون ادم باید تمام زندگی خودش رو تلاش کنه تا تو پیری یا بزرگسالیش به یه مقامی یا به یه اموالی برسه.مثل 🏩 یا محل کار..

رعنا :
وقتی ک فکر عاقل و بینا باش و کار امروز راب فردا نسپار در دوره ی جوانی زینت و زیور و زیبایی دوره ی پیری است.