صفحه ۱۰۲ کتاب نگارش ششم حکایت نردبان فروش از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می رفت معنی مفهوم برداشت داستان یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

متن حکایت نردبان فروش از عبید زاکانی

شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بچیند صاحب باغ سر رسید و گفت در باغ من چه کار داری آن شخص گفت نردبان می‌ فروشنم گفت نردبان در باغ من می فروشی گفت نردبان از آن من است هرجا که خواسته می فروشم.

مفهوم برداشت حکایت نردبان فروش از عبید زاکانی یعنی چه

برداشت این متن اینگونه خواهد بود که بعضی انسان ها با این که کار اشتباهی می کنند ولی وقتی اشتباه آنها برملا شد آنها به جای عذرخواهی بهانه و دروغ دیگری سر هم می کنند تا اشتباه قبلی را بپوشاند و در واقع بر روی دروغی که گفته بودن و یا کار زشتی که کرده‌اند سرپوش می‌گذارند شما نیز اگر متنی و یا برداشت دیگری نیز دارید برای ما در همین مطلب در بخش نظرات بفرستید تا با اسم شما در این سایت ها منتشر کنیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

نویسنده : بعضی وقت ها برخی از انسان ها کار اشتباه و ناپسند خود را به هر روش خودشان را توجیح می کنند و تعلل می کنند.

خزان رادمنش : اگر کسی می خواهد سر کاری که کرده است سر پوش بگذارد از این ضرب المثل استفاده می شود.

زهرا : وقتی کسی می خواهد از کار اشتباهی که انجام داده است سر پوشی کند حرفی می زند که بی ربط است و باور نکردنی است و این ضرب المثل برای همین آمده که سر کسی را شیره مالیدن.

نویسنده : وقتی دیگران کار اشتباه میکنن به جای انکه عذر خواهی کنند ان را با دروغ بیشتر میپوشانند و در واقع برای کار زشتی که کرده اند سرپوش میگذارند.

پینار آهنگرزاده : بعضی وقت ها برخی انسان ها کار های ناپسندی انجام می دهند کلی برای پوشاندن کار زشتش چندین دروغ را هم برای سرپوشیده کردن آنها گفته است.

نویسنده : اثبات بد کار و گرفتار می شود به ناچار دلایل برای کار خود بیان کنند که نه تنها نیستند بلکه در بسیاری از موارد خنده دار و غیر قابل باور است.

نویسنده : ادم وقتی که یک خراب کاری یا کار اشتباهی انجام می دهد با دروغ گفتن روی ان سرپوش می گذارد تا گناهکار خوانده نشود و دعوایش نکند.

نویسنده : منظور این ضرب المثل این است که وقتی به کسی دروغ می گویی و بعد دروغت بر ملا میشود هول میشوی و حرف های بی ربط میزنی که کسی به حرفت شک نکند.

نویسنده : یعنی اگر کسی کار اشتباهی کرد هی سعی می کند که برای آن توجیهی بکند و بگوید که گناه کار نیست و بی گناه است.

ریحانه : زمانی که کسی می خواهد بهانه ای برای سرپوشی کردن کار اشتباه خود پیدا کند حرفی بی ربط با موضوع میزند.

نازنین : بعضی ها با اینکه کار اشتباهی کردند و وقتی اشتباهشان برملا میشود به جای اینکه معضرت خواهی کنند دروغ دیگری می گویند و روی اشتباهشان سرپوش می گذارند.

حسام : وقتی کسی کار اشتباهی انجام می دهد و فرد دیگری به آن تذکر می دهد آن کس به اشتباه خود پی نمی برد و به هر دلیلی کار ناپسند خود را تکذیب می کند.

صبا : به نظر من همیشه بعضی از انسان ها برای درپوش گذاشتن روی دیدگاه اشتباهشان خودشان را با کار های اشتباه توجیح می کنند.

نویسنده : افراد بد کار وقتی گرفتار می‌شوند به ناچار دلایلی برای کار خود بیان میکنند که نه تنها منطقی و عاقلانه نیست بلکه در بسیاری از موارد خنده دار و غیر قابل باور است.

یاسمین : اگر کسی کار اشتباهی انجام دهد و کس دیگر به ان تذکر دهد فرد از اشتباه خود چشم پوشی میکند و دروغ سر هم میکند و حرف های بی ربط میزند که باور نکردنی است.

نویسنده : گاهی وقت ها که کارناپسند یا دروغ شخصی برملا میشود با استفاده از یک دروغ دیگر دروغ یا کارناپسند خود را میپوشاند.

محمد جواد بهشتی : انسان ها وقتی می خواهند کار اشتباهی انجام دهند اول خود را توجیه می کنند و وقتی این کاراشتباه را انجام می دهند بجای اینکه پشیمان شوند می خواهند کار خود را پنهان کنند.

نویسنده : زمانی که کسی کار اشتباهی می کند به جای این که عذر خواهی کنند دروغ؛بهانه؛می آورند و موضوع را عوض میکنند.

مهدیه : بعضی انسان ها با این که کار اشتباهی می کنند ولی وقتی اشتباه آنها برملا شد آنها به جای عذرخواهی بهانه و دروغ دیگری سر هم می کنند تا اشتباه قبلی را بپوشاند و در واقع بر روی دروغی که گفته بودن و یا کار زشتی که کرده‌اند سرپوش می‌گذارند.

آوا جعفری : برداشت من این هست که انسان به جای اینکه از کار اشتباهش پشیمان شود دروغ دیگری می بافد و این کار را انسان های نادان انجام می دهند.

مریم : بعضی ها با اینکه کار اشتباهی کردند و وقتی اشتباهشان برملا میشود به جای اینکه معذرت خواهی کنند دروغ دیگری می گویند و روی اشتباهشان سرپوش می گذارند.

نازیلا : ادم وقتی که یک خراب کاری یاکار اشتباهی انجام می دهد وبادروغ گفتن روی ان راسرپوش می گذاردتا گناهکار خواهد شد.

سعید برزگری : وقتی کسی کار زشت وناپسندی که میکند او را با یک دوروغ دیگر می پوشاند.

ستایش : زمانی که کسی کار اشتباهی انجام می دهد اما نمی خواهد اشتباه خود را قبول کند،از این ضرب المثل استفاده می کند.

محدثه موسوی : به نظر من مفهوم این حکایت این است که بعضی از افراد هستند که هیچ وقت از اشتباه خود دندی نمی‌برند و با دروغی دیگر دروغ قبلی را می پوشانند.یعنی یک دروغ باعث میشود تا فردی چندین دروغ بگوید.ارسال کننده .

امین : در زمان حاضر وقتی کسی اشتباهی را انجام می دهد به جای معذرت خواهی دنبال بهانه الکی برای خود هستند که بتوانند ان فرد را راضی کنند ولی این کار اشتباه اگر عذر خواهی کند بهتر از دلیل بدون منطق و بی دلیل.

ناشناس : اگر کسی کار اشتباهی انجام داده است و در واقع نمی خواهد کسی باور کند برای نمفهمیدن ان مسئله بهانه یا دروغ می کند.

مهتاب : وقتی کسی کار اشتباهی انجام میدهد هول میشود و یک حرف بی ربطی میزند که کسی باور نمیکند این حکایت نیز برای همین نوشته شده است.

نویسنده :‌بعضی وقت ها برخی از انسان ها کار اشتباه و ناپسند خود را به هر روش خودشان را توجیح می کنند و تعلل می کنند..

ناشناس : اگر دفتر تمام شود فکر این نباشید که درس هم تموم شده علم مثل اقیانوسی است که ما یک قطره از آن را می دانیم یعنی دفتر که تموم شد فکر نکنید که تموم شده هنوز چیز های زیادی است که ما باید بدانیم لطفا در این روز های کرنایی از خود محافظت کنید و به درس هایتان خوب گوش دهید..

ناشناس : برداشت این متن اینگونه خواهد بود که بعضی انسان ها با این که کار اشتباهی می کنند ولی وقتی اشتباه آنها برملا شد آنها به جای عذرخواهی بهانه و دروغ دیگری سر هم می کنند تا اشتباه قبلی را بپوشاند و در واقع بر روی دروغی که گفته بودن و یا کار زشتی که کرده‌اند سرپوش می‌گذارند شما نیز اگر متنی و یا برداشت دیگری نیز دارید برای ما در همین مطلب در بخش نظرات بفرستید تا با اسم شما در این سایت ها منتشر کنیم..

ناشناس : برداشت این متن اینگونه خواهد بود که بعضی انسان ها با این که کار اشتباهی می کنند ولی وقتی اشتباه آنها برملا شد آنها به جای عذرخواهی بهانه و دروغ دیگری سر هم می کنند تا اشتباه قبلی را بپوشاند و در واقع بر روی دروغی که گفته بودن و یا کار زشتی که کرده‌اند سرپوش می‌گذارند شما نیز اگر متنی و یا برداشت دیگری نیز دارید برای ما در همین مطلب در بخش نظرات بفرستید تا با اسم شما در این سایت ها منتشر کنیم..

آوا : گاهی شخصی کار نادرستی می کند و زمانی که دیگران متوجه می شوند به جای عذر خواستن با بهانه و دروغ اشتباهش را می پوشاند و کار خودش را اینگونه توجیح می کند.

غزل :‌بعضی انسان ها با اینکه کار اشتباهی کرده اند ولی وقتی اشتباه آنها بر ملا شد آنهابه جای عذر خواهی بهانه و دروغ دیگری را سر هم میکنند تا اشتباه قبلی را بپوشانند ولی با اینکار اشتباه دیگری نیز می کنند.

غزل :‌بعضی انسان ها با اینکه کار اشتباهی کرده اند ولی وقتی اشتباه آنها بر ملا شد آنهابه جای عذر خواهی بهانه و دروغ دیگری را سر هم میکنند تا اشتباه قبلی را بپوشانند ولی با اینکار اشتباه دیگری نیز می کنند.

نویسنده :‌گاهی وقت ها انسان ها کار بدی و ناپسند میکنن که هرچیزی که بشود خودشان را انتخاب میکننو.

نویسنده : مفهوم این داستان این است که مردمان هستند که برای پوشاندن کار بد خود یا دروغ خود، دروغ میگویند.

دانشمند
: وقتی یه شخص نادان یک کار اشباه بکند بخواهد مشخص نکند که کار اشتباه کرده است بهانه ای به خاطر کار خود بیاورد و بگوید که من کاره اشتباهی نکردم یا من نبودم و شخصی را متحم کند و اطرافیان متجوجه شده باشند که این شخص کار اشتباه را انجام داده از این ضرب المثل استفاده میکنند.

پینار :‌این حکایت مفهوم این را داراست که اگر زمانی شخصی کار اشتباهی را انجام دهد زمانی که اشتباهش روشن شود از بهانه دیگری به عنوان سرپوش اشتباهش استفاده میکند.

بنیامین موسی نژاد :‌ منظور این داستان این است که بعضی ها بجای معظرت دروغی دیگر می گویند.

مانی منصوری : وقتی کسی اشتباهی میکنه با دروغ سرپوش میزاره روی اشتباهش واشتباهش گردن نمیگیره.

محمد صالح :‌
بعضی انسان ها کار اشتباهی را انجام می دهند ولی به گردن نمی‌گیرند وبرای این که کسی متوجه کارشان نشود دروغ نیز می‌گویند.

نویسنده :‌
یعنی وقتی کسی کار بدی کرده است بهتر است به جای اینکه سر طرف کلاه بگذارد راست بگوید و دروغ دیگری پشت آن دروغش نگوید ..

شبنم :‌بعضی از همین انسان ها با دروغ هایی که میگن تا دروغ های قبلی خودشان را بپو شانند بارهاو بارها وادار به دروغ های بیشتر می شوند دروغ پشت دروغ وبعد یک دفعه آن طرف وقتی به خودش میاد می بینه حتی بغالی سر کوچه هم بهش یه سلامم نمی ده چه برسه به خانواده اش ووقتی کسی باهاش کاری نداره پرخاش گر می شه 🤬🤬.