جواب صفحه ۹۴ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم فعالیت یک فردی عوامل شکل گیری تصور منفی عوامل شکل گیری تصور مثبت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب صفحه 94 عوامل تفکر هشتم

عوامل شکل گیری تصور منفی هشتم

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است که فعالیت یک صفحه ۹۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه و کلاس هشتم را در این مطلب قرار بدهیم عنوان این مطلب این گونه است در جدول زیر ستون سمت راست عواملی که موجب شکل گیری تصور مثبت یک فرد از خود می گردد نوشته شده است در ستون سمت چپ از شما خواسته شده است که عامل شکل گیری تصور منفی را بنویسید. داشتن هدف مناسب در زندگی احساس شایستگی و کفایت خودباوری و رضایت از خود تحسین خود داشتن روابط سالم با دیگران زندگی ما جواب این مطلب را در ادامه مطلب قرار خواهیم داد و اگر شما عزیزان جواب این مطلب را برای ما بفرستید این مطلب را با اسم شما در این سایت قرار خواهیم داد.

ملیکا : داشتن نگرش منفی نسبت به مهارتها و توانایی های خود/سرزنش کردن خود برای وضع ظاهری/ ترس از شکست /نا امید شدن از رحمت خداوند/نداشتن هدف در زندگی/نداشتن هدف مناسب در زندگی/سرزنش کردن خود/اعتماد نداشتن به خود/احساس بی کفایتی/.