جواب و معنی و مفهوم صفحه ۹۹ کتاب فارسی ششم دبستان شعر  کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار از سایت نکس لود دریافت کنید.

معنی شعر کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب قرار است که معنی شعر کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار که در صفحه ۹۹ کتاب فارسی ششم ابتدایی در درک مطلب آمده است ما جواب این شعر را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد اگر شما عزیزان جواب این بخش آن نوشته برای مادر نظرات پایین بفرستید تا با اسم شما این مطلب را منتشر کنیم.

معنی شعر کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار

منظور این شعر این است که حرف زدن فایده ای ندارد باید عمل و رفتار خود داشته باشیم به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

صدرا : با صحبت کردن، هیچ سودی به انسان نمی رسد و باید رفتار خود را خوب و نیکو کند.

نویسنده : حرف های خوب زدن بدون عمل به ان کار هیچ فایده ای ندارد و باید به ان کار عمل کنیم.

نویسنده : باید رفتارمان خوب باشد وگرنه هر حرفی بزنیم بی فایده است و سودی ندارد.

نویسنده :‌منظوراصلی این شعراین است که باید رفتار خودمان را درست کنیم وباعمل به خواسته های خود برسیم نه با حرف های گزاف وبی هوده،(amirmohamad).

نویسنده : منظوراصلی این شعراین است که باید رفتار خودمان را درست کنیم وباعمل به خواسته های خود برسیم نه با حرف های گزاف وبی هوده،.

نویسنده : از حرف و گفته ی انجام نداده و بیهوده حاصلی نیست ما با ید در عمل خودمان را نشان دهیم.