جواب تحقیق کنید صفحه ۱۳ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم راه حل هایی برای کاهش اثرات بحران کمبود آب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جوابو بفرستن.

نویسنده :‌بجای ابیاری زمین بروش سنتی با نصب ابشار های ابی زمین هارا ابیاری کنیم زیرا ابیاری سنتی بیشترین مصرف اب را دارد..