جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۵ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم مشاغل جدید که در اثر توسعه فناوری های نوین از بین رفته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جوابو بفرستن.