انشا صفحه ۵۱ و ۵۲ کتاب نگارش پایه دهم با شیوه پرسش سازی و پاسخ سازی یک متن عینی بنویسید موضوعی را انتخاب کنید درباره درمورد به صورت با موضوع از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش دهم

متن صورت کارگاه نوشتن صفحه 51 کتاب نگارش دهم

2) موضوعی را انتخاب کنید و با شیوه پرسش سازی و پاسخ سازی، یک متن عینی بنویسید.
موضوع :
مرحله اول : طرح پرسش های گوناگون
مرجله دوم : شناسایی و جدا کردن پرسش های عینی
مرحله سوم : گزینش و سازماندهی پرسش ها
متن نوشته :

انشا صفحه ۵۱ و ۵۲ کتاب نگارش پایه دهم

2) موضوع : کتاب و کتابخوانی
طرح پرسش های گوناگون :
الف) کتاب چیست؟
ب) نقش کتاب در زندگی بشر چیست؟
پ) برای آشتی با کتاب چه کارهایی باید کرد؟
ت) چه مطالبی داخل کتاب ها موجود است؟
ث) ضرورت استفاده از کتاب چیست؟
ج) اهمیت کتاب و کتابخوانی چیست؟

گزینش و سازماندهی پرسش ها:
1) کتاب چیست؟
2) ضرورت استفاده از کتاب چیست؟
3) چه مطالبی داخل کتاب ها موجود است؟
4) نقش کتاب در زندگی بشر چیست؟
5) برای آشتی با کتاب چه کارهایی باید کرد؟
6) اهمیت کتاب و کتابخوانی چیست؟

متن نوشته :
استفاده کتاب مثل اقیانوس بی کرانی است که ناشناخته های بسیاری دارد و هر کس به فراخور حالش دل به ژرفای آن می سپارد و با انبانی پر باز می گردد.
در این دریای عمیق معرفت، گوهرهای نابی وجود دارد که تنها تلاشگران چیره دست می توانند به آن دست یابند.
وقتی یک کتاب را باز می کنیم از صفحه اول تا آخرین صفحه، فقط کتاب با ما حرف می زند و به ما چیز یاد می دهد؛ مثلاً شعرهای قشنگ، زندگی امامان علیهم السلام، زندگی آدم های بزرگ و موفق، مسائل علمی؛ مثل جغرافیا، ستاره شناسی و خیلی چیزهای دیگر. خواندن این همه چیزهای جورواجور باعث می شود که ما از خیلی از چیزهایی که نمی دانیم با خبر شویم.
در نتیجه توی زندگی کمتر اشتباه می کنیم و زندگی بهتری خواهیم داشت.
جهان صنعتی امروز مدیون دانشمندان زیادی بوده، در اثر مطالعه و کتابخوانی اختراعات و اکتشافات فراوانی بوجود آمده که نقش بسیار مؤثری را در زندگی بشر ایفا کرده است.
چه بسا در اثر کتابخوانی پیشرفت هایی حاصل گردیده که جان انسان ها را نجات داده یا دشواری های زندگی را بر آن ها سهل کرده است
کتاب برای اینکه ما را دوست داشته باشد، سه تا شرط تعیین کرده است:
اول اینکه همیشه آن را بخوانیم؛
دوم اینکه به چیزهای خوبی که یاد می گیریم عمل بکنیم؛
و سوم اینکه از کتاب، خوب مواظبت کنیم و آن را کثیف و پاره نکنیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : آن زمان هروقت ک برف میبارید مادر بزرگ میگفت:یکی بود یکی نبود،ننه سرما آروم و بی صدا پشت ابرای سیاه نشسته بود.
همیشه دلم برای این شعر میرفت…انگار دلمان را از اولین شب زمستان تا بهار گرم میکرد،دیگ متوجه نمیشدیم ک سرما چیه…
همیشه قصه های مادر بزرگ قابل باور تر از حرف های بی سر و ته خانوم معلم بود ک میگفت:خورشید آب های جاری را ب صورت بخار در آسمان میبرد واز توده هوای سرد ردشان میکند و به صورت برف و باران ب زمین میریزند
شما باشید باور میکنید؟این ها دیگر چ آدم هایی هستند ک ننه سرما را نمیشناسند…
آخر مگر در عقل میگنجد ک آفتاب آن همه زور داشته باشد ب طوری ک آب را ب آسمان ببرد…
خب اصلا قبول ک زورش میرسد آب هارا ب بالا ببرد خب چرا دوباره ب زمین می آیند؟!
هرچه من گفتم این ها اشک هستند و معلم رنگشان کرده معلم اخم میکرد…
اما اگر روزی من معلم شوم اگر روزی درسمان درباره برف و باران باشد من مانند خانوم معلم حرف های علمی نمیزنم،از چرخه ی طبیعت نمیگویم…
من ب بچه ها میگویم ک کتاب هایتان را ببندید این ها همه دروغ است من اصل داستان را میدانم
اصل داستان این است ک؛
یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود
ننه سرما
آروم و بی صدا
پشت ابرای سیاه
روی بوم آسمون نشسته بود …

نویسنده : نوشتن انشابا شیوه ی پرسش سازیدارای سه بخش است:1-طرح پرسش های گوناگون.2-شناسایی و جداکردن پرسش های عینی.3-گزینش و سازماندهی پرسش ها.که شما مرحله ی دوم را اجرا نکرده ایید.