جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا خداوند در این آیات هریک از مردان و زنان را به صورت جداگانه مخاطب خود قرار داده و این راهنمایی را برای هر دو گروه تکرار کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که در درس نیز ذکر شده است فلسفه حجاب فقط مخصوص زنان نیست بلکه مردان نیز باید به نوبه خود حجاب خود را حفظ کنند و حیا و عفت را رعایت کنند. (چه در گفتار و چه در پوشش).