دانلود فیلم لحظه ضرب و شتم رسول خطیبی با سرپرست سالخورده

به گزارش نکس لود رسول خطیبی سرپرست تیم خود را که  سن و سال بالایی دارد در بازی تیم ماشین سازی مورد ضرب و شتم قرار داد پس از این اتفاق از هدایت تیم ماشین سازی تبریز محروم شد. در ادامه جزئیات بیشتر این موضوع برای ارسال می‌کنیم.