جواب خود ارزیابی صفحه ۱۵ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم به نظر شما طراحی پیش از شروع به کار نهایی چه مزیت ها و یا معایبی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : می تواند از به هدر رفتن مواد و اجزا در اجرای نهایی جلوگیری کند و یک طراحی نامناسب موجب اتلاف وقت می شود. منطبق نبودن روش اجرا در طراحی و اجرای نهایی باعث می شود به نتیجه مطلوب نرسیم.