آیا امروز طرح زوج و فرد است

ایا امروز طرح زوج و فرد در تهران و سایر شهر ها اجرا میشود در نکس لود بخوانید .

آیا امروز طرح زوج و فرد است

طرح زوج و فرد طرحی است برای کاهش ترافیک در کلان شهر ها که آلودگی هوا را کم میکند .

آیا الان طرح زوج و فرد است

آیا امروز طرح زوج و فرد میباشد ؟ یا آزاد است

معمولا در روز های شلوغ طرح زوج و فرد اجرا میشود

طرح زوج و فرد طرحی است که ماشین های که پلاک فرد دارند

در روز های فرد و ماشین هایی که پلاک دارند در روز های زوج

میتوانند وارد خیابان و اتوبان و مناطق خاصی در کلان شهر ها بشوند .

طرح زوج و فرد