جواب فعالیت تحقیق صفحه ۴۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم درباره زمان شیوه و طرف مبارزه عمار یاسر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خانواده عمار از اولین مسلمانان بودند و آن ها شکنجه های بسیاری را در این راه متحمل شدند، وی با کسانی که به ساختن حدیث جعلی از پیامبر می پرداختند مبارزه می کرد.