جواب تحقیق کنید صفحه ۹۷ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم طول جغرافیایی شهر خود را به دست آورده و با کمک سایت های نجوم تغییرات زوایای خورشید را در طول سال برسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.