جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۱۱۲ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم ظرفیت گرمایی گرماسنج به چه عواملی بستگی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.