جواب ایستگاه فکر صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم عاطفه به همراه خانواده اش برای زیارت مرقد مطهر امام علی به نجف رفته اند و قصد دارند سه روز در آنجا بمانند آنها کدامیک از این نمازها را باید کامل بخوانند و کدام را شکسته؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : صبح ظهر عصر مغرب عشا.
کامل شکسته شکسته کامل شکسته.