جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم با توجه به سخن پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخصی که در دنیا به امانت خیانت کند، و آن را به صاحبش پس ندهد، اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است.