جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم عباس میرزا برای پیشرفت ایران چه کارهایی انجام داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عباس میرزا همچنین برای آگاهی از اوضاع کشورهای اروپایی، دستور داد کتابهایی را در موضوع تاریخ آن کشورها به فارسی ترجمه کنند.