جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم با توجه به توضیحات پدر سارا بگویید عربستان چه نوع آب و هوایی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گرم و خشک.