جواب خود ارزیابی صفحه ۴۹ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم علاوه بر آثار چاپ شده سایر مواردی که صفحه آرایی در آنها نقش مهمی دارد را مشاهده کنید و تفاوت آنها را با نمونه چاپ شده مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها در نظرات جواب رو بفرستن.