جواب پرسش صفحه ۷۰ کتاب کار و فناوری پایه نهم علت به کارگیری دو آچار در باز و بسته کردن شیر چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به علت های زیر : ممکن است اتصالات پشت شیر زنگ زده یا فرسوده باشند که برای مهار و محکم نگه داشتن آن ها از دو آچار برای باز و بستن استفاده می نماییم یا ممکن است اتصالات گردان دیگری پشت شیر باشد. می توان از دو آچار، فرانسه و آچار لوله گیر (کلاغی یا شلاقی) استفاده نمود.