جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم علت حیرت طبیب در برابر پرسش های حسین چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از سوال های خوب، فهم و استعداد بالای او و کنجکاوی بالای او.