علت مرگ و درگذشت حسن نیری کیست ستوان یکم بیوگرافی زندگینامه عکس بعد از مرگ علت درگذشت دلیل اصلی مردم ایست قلبی  ویکی پدیا از سایت نکس لود دریافت کنید.

علت اصلی مرگ حسن نیری چیست

علت اصلی مرگ حسنی نیری این می باشد که او در حال کمک به زلزله زدگان بود که به دلیل فشارهای روحی بسیار زیادی که این آوار و بدبختی را در این وضعیت مشاهده کرد نتوانست آب بیاورد و در اوج جوانی دار فانی را وداع گفت و به وسیله ایست قلبی سکته کرد و درگذشت در حال بازگشت از مناطق زلزله زده و فشارهای کاری و ناراحتی بسیار زیاد او را تحت فشار قرار داده بود که موجب سکته کرد و شهید حساب می شود.