جواب فعالیت در خانه صفحه ۷۸ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم آیا چیزهایی را می بینید که علت وقوع آن برای شما معلوم نباشد دو مورد از آنها را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.