جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم علت کاربرد آهن در کارد و چنگال قاشق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فراوانی, ارزان بودن و شکل پذیری.