جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم منظور از عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمی کند چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منظور این است که زیستن و زندگی زیبا همان فرصت هایی است که با رفتارهای زیبا و کارهای بزرگ می گذرد در واقع زندگی حقیقی آن است که در جست و جوی دانش و یا کار مفید و سازنده بگذرد، بقیه روزهای عمر ما جز زندگی محسوب نمی شود.