جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۸۹ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم عنوان کسانی که به شهیدان زنده معروف اند وظیفه ما در برابر آنها چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما وظیفه داریم که به آنها احترام بگذاریم . قدر زحماتی را که آنها برای آسایش و امنیت این کشور کشیده اند بدانیم و از آنها حمایت کنیم.