جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم مفهوم بیت فجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خدا بوده است و به چشمانش خواب نیامده است.

آریا عباسی : یعنی علی برای عبادت خدا تا سحرگاه مشغول بود و اصلا نمی خوابید.

مهدی لطفی : يعني حضرت علی تا صبح مشغول عبادت خدا بود و چشمانش اصلا خواب ندیده بود.