جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم فردی بابت فروش چند تخته فرش از مشتری چک دریافت کرده است اما وقتی به بانک مراجعه کرده پی برده که آن چک موجودی ندارد او نه قوانین مربوط به چگ را می داند و نه چگونگی طرح شکایت را چه باید بکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گفتگوی مسالمت آمیز با صاحب چک به همراه ریش سفید و یا از طریق شورای حل اختلاف و بدنبال آن مراجعه به دادگاه و مشاوره با یک مشاور حقوقی و نهایتا طرح شکایت با استفاده از یک وکیل مناسب.