جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۱۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ای نماز گزار اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی.